Skip to main content

Lawrlwytho‘r logo

Sut wyf yn dewis y math cywir o logo i lawrlwytho?

Fersiwn digidol (PNG) - gorau i wefannau, dogfennau Word, PowerPoint a chyfryngau cymdeithasol
Fersiwn Print (AI) - gorau i’w ddefnyddio wrth brintio posteri neu daflenni, neu wrth weithio â dylunydd proffesiynol

Mae well gennym i’r logo lliw llawn gael ei ddefnyddio o hyd. Os nad yw hyn yn bosibl o ganlyniad o broblemau cyferbynnedd cefndir, gall y logos du a gwyn gael eu defnyddio ar gyfer gefndiroedd du a gwyn.

Os hoffech gymorth pellach, edrychwch sut i ddefnyddio’r logo neu cysylltwch â’n tîm Brandio ar branding@tnlcommunityfund.org.uk.